Siapa Dajjal Dimana Dajjal

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, keluarga, dan sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu setia dan Istiqomah.

Pembahasan mengenai siapakah dajjal dan dimanakah dajjal seolah tidak pernah selesai untuk di bahas, baik dari segi agama maupun dari segi ilmu pengetahuan kebanyakan orang selalu mengaitkan hal tersebut (dajjal) dengan segitiga bermuda. 

DAJJAL apa atau siapa….?

Banyak diriwayatkan dalam beberapa hadist tentang apa atau siapa Dajjal

Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apapun jua makhluk lain selain ia sebagai manusia yang ditangguhkan ajalnya "MinalMunzharin"

Dajjal adalah sebuah kata dalam Bahasa Arab, yang diturunkan dari akar kata "dajl". yakni "pendusta, penipu, penghasut, dan orang terlaknat yang mengaburkan pemikiran, hati, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, yang menyembunyikan wajah sesungguhnya tentang suatu hal dengan cara menutupinya, yang mengembara ke setiap tempat".

Sifat Badannya:

Hadis Huzaifah RA: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam. telah bersabda: Dajjal ialah orang yang buta matanya sebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia mempunyai Syurga dan Neraka. Nerakanya itu merupakan Syurga dan Syurganya pula ialah Neraka(Hadis Sahih Muslim)

Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yang disebutkan dalam Hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, diantaranya: Seorang yang kelihatannya masih muda; Berbadan Besar dan agak kemerah-merahan; Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun.

Dan tandanya yang paling ketara sekali ada dua :

1. Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut, manakala mata kanannya tertonjol keluar kehijau-hijauan berkelip-keliplaksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat.

2. Tertulis didahinya tulisan "Kafir (Kaf-Fa-Ra)". Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak. 

Mengikut hadis riwayat At-Thabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tanda yang terakhir ini belum ada pada dirinya.

Dajjal

BUTA MATA KIRI DAN MATA YANG KANAN JUGA TIDAK DIFUNGSIKAN (buta kedua matanya)

Simbol dari ketidak pedulian / kebutaan manusia akan hukum Allah Subhanahu wata'ala, sudah tidak ada lagi batasan baik dan buruk, sifat Egois, ketidak perdulian nasib sesama, fakir miskin meraja lela, anak yatim di biarkan ditelantarkan, dan sebagainya.

Dajjal adalah seorang penipu yang menggambarkan kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran, dan kebaikan sebagai kejahatan serta kejahatan sebagai kebaikan. 

Setiap sesuatu yang ia nyatakan indah sebenarnya adalah kejahatan yang akan menimpakan bencana bagi umat manusia. 

Dan nilai-nilai yang ia gambarkan sebagai kejahatan sebenarnya bermanfaat dan untuk kepentingan umat manusia. 

Namun karena sebagian orang tidak memandang peristiwa-peristiwa menurut nilai-nilai ajaran Al Qur’an dan As Sunah Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassallam.

Mereka akan tersesatkan oleh hal-hal yang diserukan Dajjal dan akan mengikutinya, sembari tidak peduli menjauhkan diri dari jalan Allah, yang seharusnya mereka ikuti. 

Mereka akan melihat betapa itu adalah kekeliruan besar akibat suasana penindasan yang akan dibangun Dajjal

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita..... ?

DI DADANYA / DI DAHINYA TERTULIS “KAFFARA”

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara’ kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. 

Dan orang yang kufur disebut orang Kafir. Macam macam orang kafir disebutkan dalam Al Qur’an :

1. Kufur karena Mendustakan :

Firman Allah Subhanahu wata'ala :

وَΩ…َΩ†ْ Ψ£َΨΈْΩ„َΩ…ُ Ω…ِΩ…َّΩ†ِ افْΨͺَΨ±َΩ‰ ΨΉَΩ„َΩ‰ Ψ§Ω„Ω„َّΩ‡ِ ΩƒَΨ°ِΨ¨ًΨ§ Ψ£َوْ ΩƒَΨ°َّΨ¨َ Ψ¨ِΨ§Ω„ْΨ­َΩ‚ِّ Ω„َΩ…َّΨ§ Ψ¬َΨ§Ψ‘َΩ‡ُ Ψ£َΩ„َيْΨ³َ فِي Ψ¬َΩ‡َΩ†َّΩ…َ Ω…َΨ«ْوًΩ‰ Ω„ِΩ„ْΩƒَافِΨ±ِΩŠΩ†َ (Ω¦Ω¨)

‘’Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?” (Al Ankaabut : 68)

2. Kufur Karena Enggan dan Sombong :

وَΨ₯ِΨ°ْ Ω‚ُΩ„ْΩ†َΨ§ Ω„ِΩ„ْΩ…َΩ„Ψ§Ψ¦ِΩƒَΨ©ِ Ψ§Ψ³ْΨ¬ُΨ―ُوا Ω„Ψ’Ψ―َΩ…َ فَΨ³َΨ¬َΨ―ُوا Ψ₯ِΩ„Ψ§ Ψ₯ِΨ¨ْΩ„ِيسَ Ψ£َΨ¨َΩ‰ وَΨ§Ψ³ْΨͺَΩƒْΨ¨َΨ±َ وَΩƒَΨ§Ω†َ Ω…ِΩ†َ Ψ§Ω„ْΩƒَافِΨ±ِΩŠΩ†َ (Ω£Ω€)

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir”

3. Kufur karena Ragu (Qs Al Kahfi : 35 – 38)

4. Kufur karena berpaling dari peringatan Allah (Qs Al-Ahqaf : 3)

5. Kufur karena Nifaq (QS Al-Munafiqun : 3)

6. Kufur karena tidak mensyukuri nikmat AllahSubhanahu wata'ala (An-Nahl : 83)

7. Kufur karena belajar dan Mengajarkan sihir (Al Baqarah : 102)

8. Dan sifat kufur yang lain.

Kita lihat sekarang dalam kehidupan sehari hari kita semakin banyak kebanggaan manusia dalam berbuat kufur. 

Contoh sederhana Dajjal yang semakin digemari di Indonesia saat ini “Puluhan Layanan SMS Ramalan bintang” yang semakin digemari. Facebook pun tak ketinggalan dari layanan Ramalan Bintang. 

Lihatlah Betapa Bangganya Mereka yang menyediakan Layanan Ramalan itu, Meski mereka tahu Sihir itu dilarang tetapi Mereka Bangga.

Pergaulan Bebas , Dugem, Narkoba, Miras, sistem yang diadopsi dari negara penganut Dajjal kini semakin digemari oleh saudara kita di Indonesia, Dan anehnya mereka yang demikian merasa bangga dan bahkan menganggap hal tersebut sesuatu yang harus.

BUKANKAH SUDAH JELAS TERTULIS DI DADA / DI DAHI MEREKA …….???

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita...... ?

Tempat Tinggalnya Sekarang:

Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab "Shahih Muslim", bahwa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama "Al-Jassasah". 

Daripada Hadis ini jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wata'ala untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat "transitnya" itu ialah disebelah Timur bukan di Barat.

Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama.

Semakin menjelaskan bahwa Dajjal sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Transitnya disebelah timur bukan di barat "jelas sekali yang menjadi sasaran Dajjal adalah orang timur (budaya timur) bukan orang barat karena sejatinya dari sana Dajjal berasal.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: Tidak ada negara (dalam dunia) melainkan akan dipijak (dilanda) oleh Dajal kecuali Mekah dan Madinah kerana setiap jalan dan lereng bukit dijaga oleh barisan Malaikat. 

Oleh karena itu Dajal akan turun (berhenti) di satu kawasan bernama Sibkhah (tanah kering lagi masin) maka Madinah bergegar sebanyak tiga kali, kemudian semua para Kuffar (orang kafir) dan para Munafik keluar dari Madinah menemui Dajal.

Dijelaskan dalam Hadist diatas Negara yang tidak akan dipijak oleh Dajjal adalah Mekkah dan Madinah, dikatakan dalam hadist diatas semua orang kafir dan munafik keluar dari madinah menemui Dajjal.

Kita lihat berapa banyak orang Muslim yang kaya dan Mampu untuk melaksanakan Ibadah Haji akan tetapi Lebih memilih berlibur / berjalan jalan keluar negeri mereka telah keluar dari melaksanakan ibadah haji dan lebih memilih untuk berlibur ketempat wisata………!

Makkah dan Medinah adalah tempat tujuan untuk melaksanakan Ibadah Haji yang akan mengantarkan kita Ke Syurga akan tetapi terlihat seperti Neraka. 

Sedangkan tempat berlibur seperti Pantai Kuta, Las Vegas, atau tempat tempat Liburan yang lain terlihat seperti Syurga padahal banyak sekali maksiat yang akan mengantarkan para Penggemarnya ke Neraka

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:

Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini, selama empat puluh hari sahaja. 

Namun begitu, hari pertamanya adalah sama degan setahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satu minggu dan hari-hari baki lagi sama seperti hari-hari biasa. 

Jadi keseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu ialah 14 bulan dan 14 hari

Kita Lihat sekarang Berapa Kali dalam Satu Tahun Bencana / Kerusakan yang terjadi Di Dunia………? 

Tidak usah jauh jauh kita lihat saja di Indonesia tempat kita tinggal bukankah terjadi fitnah dan kerusakan dimana mana bahkan bisa dikatakan 1 tahun sekali.

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

Fitnah Dajjal:

Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wata'ala untuk menguji umat ini. Oleh kerana itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal ialah:

1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. 

Benda-benda beku akan mematuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah degan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. 

Pada tahun pertama hujan akan kurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasa dan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. 

Umat akan dilanda kelaparan dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Tidakkah Hal tersebut sudah kita alami, Kekeringan dan Musim Penghujan yang tidak menentu

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan:

Hujanlah kamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada orang yang bersekutu degan Dajjal. 

Manakala penduduk yang tidak mahu bersukutu degan Dajjal. mereka akan tetap berada dalam kebuluran dan kesusahan.

Kita Lihat bagaimana Kondisi perekonomian dunia saat ini ……………..??? dikendalikan oleh negara negara Penganut Dajjal. 

Sementara mereka yang menjauh dari Negara Negara penganut Dajjal, Afghanistan, Irak, Iran, Palestine dsb. tetap berada dalam kesusahan.

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

Dan ada diriwayatkan penyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org yg tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran.

Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah Shallallahu 'alaihi wassallam bertanya:"Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yang beriman pada hari itu wahaiRasulullah? "Nabi menjawab:"Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan." H.R IbnuMajah

2. Ada bersamanya seumpamanya Syurga dan Neraka

Sebagaimana kita diberitahu dalam hadits "Dia akan pula memiliki Surga dan Neraka bersamanya. Walaupun Surganya akan nampak seperti Surga, sebenarnya itu adalah Neraka, dan begitu juga, meskipun Nerakanya akan nampak seperti Neraka, sebenarnya itu adalah Surga," ,

Janganlah diartikan secara harfiyah. Semuanya itu adalah kata ibarat, tidak mungkin seorang makhluk bisa memegang Syurga di tangan kiri dan neraka di tangan kanan.

Misalnya kata JANNAH, ini mengibaratkan melimpahnya persediaan bahan-makanan, kesenangan dan kemewahan, sedang kata NAR mengibaratkan kurangnya bahan -makanan dan kesenangan hidup. 

Kata-kata syurga dan neraka tidaklah bererti bahawa Dajjal benar-benar membawa syurga dan neraka seperti kita membawa sebuah barang Bolpoint di tangan kanan dan Buku di tangan kiri. 

Namun yang sebenarnya dimaksud ialah bahwa Dajjal akan menguasai syurga dan neraka sebagaimana diterangkan dalam Hadits berikut ini: "Sungai dan buah-buahan dunia akan tunduk kepadanya". 

Arti dari kata-kata itu, yakni bahwa segala macam persediaan yang mendatangkan kesenangan, kemewahan dan kenikmatan hidup di dunia, semuanya dikuasai oleh Dajjal. 

Dan inilah yang disebut syurga Dajjal bagi orang yang picik pandangannya; akan tetapi sebenarnya, ini semua disebut neraka. 

Karena siapa saja yang tenggelam dalam kesenangan hidup seperti Dugem di Diskotik sambil mabuk, bersukaria, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, minum, berjudi, melacur, pasti tidak ingat kepada Allah. 

Itulah Gambaran NERAKA SEPERTI SYURGA. Dan sebaliknya. SYURGA seperti Neraka. Karena setiap perbuatan baik, akan di jauhi dan dianggap jelek gak Gaul dan Kejujuran sudah tidak berharga. Di lain sisi Nasehat menasehati dianggap Sotoy, Lebay, dan lainnya. 

Bukankah sudah jelas hal hal yang dapat mengarahkan kita kepada Syurga terlihat seperti Neraka.

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

3. Kepantasan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:

Diriwayatkan dalam HR Muslim

“Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kepantasan perjalanannya diatas muka bumi ini? Nabi menjawab:"Kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan "Al Ghaist" (hujan atau awan) yang dipukul oleh angin yang kencang." H.R Muslim

“Bukankah sudah jelas kecepatan perjalan yang disabdakan oleh Rosulullah Shalallahu 'alaihi wassallam , menggambarkan kecepatan pesawat Udara dalam menjelajah diatas Bumi ini” Dajjal ada bersama mereka.

Jelas Dajjal Sudah Ada Di Sekitar Kita. ..... ?

4. Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:

Syaitan juga akan membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilah masa yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam alaihi wassallam

0 Response to "Siapa Dajjal Dimana Dajjal"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak