Berbakti Kepada Orang tua

Bismillahirrahmanirrahim. Tiada untaian kata yang pantas diucapkan seorang hamba dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiaplangkah-langkah kita dalam penghambaan kepada-Nya. 

Tak lupa pula, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman

Berbakti kepada orang tua

Hendaklah engkau selalu berbakti kepada kedua orangtuamu karena hukumnya wajib, dan durhaka kepada keduanya tergolong dosa besar.

Maha Besar Allah dengan firman-Nya :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْاإِلَّآإِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orangtua dengan sebaik-baiknya …” (QS. Al-Isra` : 23)

Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman :

أَنِ اشْكُرْلِى وَلِوَلِدَيْكَ

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orangtuamu …” (QS. Luqman : 14)

Renungkanlah, bagaimana Allah menyertakan perintah berbakti kepada kedua orangtua dengan bertuhid kepada-Nya, serta bersyukur kepada mereka berdua dengan bersyukur kepada-Nya?

Hendaklah engkau selalu mencari keridhaan mereka dan mengerjakan perintah-perintah mereka selama tidak bernilai maksiat, menjadi lerangan mereka selama tidak melarang ketaatan yang wajib serta mementingkan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi.

Wallohu'alam

0 Response to "Berbakti Kepada Orang tua"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak