Akte Jual Beli

Bismillahirrahmanirrahim. Tiada untaian kata yang pantas diucapkan seorang hamba dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiap langkah-langkah kita dalam penghambaan kepada-Nya. 

Tak lupa pula, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman.

AKTE JUAL BELI

Seorang lelaki menghadap Sayyidina Ali radhiyallahu 'anhu dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku membeli sebuah rumah dari seseorang. Aku ingin engkau yang menulis Akta Jual Belinya"

Sayyidina Ali diam sejenak. Dipandanginya tamu itu. Rupanya orang tersebut hatinya dipenuhi oleh dunia. Nafsunya begitu menggebu demi menumpuk kekayaan fana. Sayyidina Ali ingin memberikan peringatan kecil agar dia tidak terlalu mabuk dunia dan melupakan akhirat

"Baiklah!" Kata Sayyidina Ali menyanggupi

Diambilnya secarik kertas, dan mulai menulis

"Amma ba'du. Seorang mayat telah membeli rumah dari mayat yang lain di negeri para pendosa dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas I: sampai kematian

Batas II: sampai liang kubur

Batas III: sampai perhitungan amal

Batas IV: persimpangan ke surga atau neraka"

Melihat akta itu, si lelaki pun menangis tersedu-sedu

"Ya Amirul Mukminin, saksikanlah! Rumah yang baru kubeli ini aku sedekahkan untuk perjuangan membela Agama Allah! Sekarang juga..."

0 Response to "Akte Jual Beli"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak