Pahala Nafkah Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Tiada untaian kata yang pantas diucapkan seorang hamba dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiaplangkah-langkah kita dalam penghambaan kepada-Nya. 

Tak lupa pula, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman

Pahala Nafkah Keluarga.

Terkadang, sebagian orang ketika bersedekah kepada fakir miskin, atau memberi kepada kawan yang butuh, ia menganggap sebagai amal mulia lagi sangat bermakna..

Namun kala mengeluarkan harta berupa nafkah kepada keluarga, ia mengira biasa saja bahkan sia-sia..

Padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا

Satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah lebih besar pahalanya.. (HR. Muslim: 995)

Yakni lebih besar dari pahala jumlah uang serupa yang dikeluarkan fii sabilillah, untuk memerdekakan budak, maupun membantu orang miskin..

Nafkah dalam bentuk apapun, termasuk makan keseharian..

وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Dan makanan yang engkau beri pada anakmu, bernilai sedekah untukmu. Pun makanan yang engkau bagi untuk istrimu, termasuk sedekah.. (Hasan, HR. Ahmad)

Untukmu para pencari nafkah.. Jangan pelit berbagi kepada keluarga..

Ada ganjaran pahala menanti..

0 Response to "Pahala Nafkah Keluarga."

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak