Larangan Memata Matai

Bismillahirrahmanirrahim. Tiada untaian kata yang pantas diucapkan seorang hamba dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiaplangkah-langkah kita dalam penghambaan kepada-Nya. 

Tak lupa pula, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman

Larangan Memata Matai

Janganlah engkau memata-matai orang lain untuk mencari keburukan dan kemaksiatan yang dikerjakannya, khususnya saudaramu sesama muslim.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يُفْضِحَهُ فِىْ جَوْفِ يَبْتِهِ.

“Barangsiapa mencari aib saudaranya sesama muslim maka Allah akan mencari aibnya sehingga Allah membuka aib yang ada dalam rumahnya.” (Al-Hadits)

Ketahuilah, bahwa segala kemaksiatan yang tersembunyi tak akan membawa dampak negatif, kecuali bagi pelakunya. 

Tetapi sebaliknya, bila kemaksiatan sudah tersebar maka bencana pun akan turun secara merata.

Wallohu'alam

0 Response to "Larangan Memata Matai"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak