7 Ciri Orang Yang Takut Kepada Allah

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, keluarga, dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu setia dan Istiqomah.

Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu ciri orang yang beriman. Allah adalah Dzat yang paling berkuasa di alam semesta. 

Allah adalah Dzat Maha Adil yang bisa memudahkan hidup di dunia dan akhirat bagi hamba yang bertaqwa, atau memberikan siksa dan teguran jika kita membuatNya murka. Karena itulah hamba yang bertaqwa selalu merasa takut kepada Allah. 

Para malaikat, bumi, langit, waktu siang dan malam akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dikerjakan manusia keturunan Adam, baik mengenai kebaikan ataupun kejahatan yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. 

Bahkan, menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya Mukasyafat al-Qulub,  anggota-anggota tubuhnya juga akan memberikan kesaksian yang dapat memberatkannya.         

Imam Al Ghazali mengatakan, menurut sebagian ahli hikmah, selamatnya jasad itu dari sedikitnya makan, selamatnya ruh itu dari sedikitnya dosa, dan selamatnya agama dengan memperbanyak shalawat kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassallam. Dalam surat Al Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawakal kepada Allah kamu sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan."

"Takutlah kepada Allah dan taatilah Allah, bersedekah dan beramallah dengan penuh ketaatan agar kamu memetik buah pahalanya kelak di hari kiamat," kata Imam Ghazali.  

"Sementara bumi memberikan kesaksian yang menguntungkan orang yang beriman dan orang yang zuhud," katanya Dalam kemaksiatan itu, bumi menyatakan, 

"Dia (orang mukmin) telah menyembah Tuhan yang Mahatinggi, di atasku dia berpuasa, berhaji, dan berjihad dijalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala." 

Mendengar kesaksian itu, kata Imam Ghazali, maka gembiralah orang yang beriman dan orang yang zuhud. Bumi juga memberikan kesaksian yang memberatkan orang kafir dan orang yang durhaka.  

Bumi berkata, "Dia (orang kafir) telah berlaku musyrik di atasku, dia berzina dan makan barang yang haram. Sehingga alangkah celakanya bila tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang menyelesaikan persoalan hisab dengan seadil-adilnya." 

Imam Ghazali mengatakan, orang mukmin yang sejati ialah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh organ dan anggota tubuhnya. 

Sebagaimana yang dikatakan Abu Laits, bahwa takut kepada Allah dapat dilihat indikasinya dalam tujuh anggota badan pertama lidahnya, hatinya, penglihatannya, perutnya, tangannya, kedua kakinya dan ketaatannya.

Dijelaskan oleh Imam Al Ghazali, bahwa ciri-ciri orang yang takut kepada Allah bisa dilihat dari tujuh anggota badannya berikut penjelasanya:

1. Lidah

Orang-orang yang takut kepada Allah akan senantiasa menjaga lidahnya. Ia tidak akan mengatakan sesuatu yang mengandung kebohongan, menggunjing, mengadu domba, menyakiti hati orang lain, membual, atau berkata sesuatu yang tidak bermanfaat.

Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah akan selalu menyibukkan lisannya untuk berdzikir, membaca Al Qur’an, berbicara hal yang baik dan bermanfaat, atau mendiskusikan ilmu.

2. Hati

Seseorang yang takut kepada Allah bisa dilihat dari hatinya. Ia tidak akan memelihara rasa permusuhan, iri, atau dengki. 

Orang yang takut kepada Allah tahu bahwa dengki adalah hal yang mampu menghancurkan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, sebagaimana Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

3. Mata

Mata seseorang yang takut kepada Allah tidak akan memandang hal yang haram, serta tidak memandang dunia berdasarkan kesenangan. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah akan memandang dunia sebagai sebuah pelajaran. Rasulullah juga bersabda, bahwa barangsiapa yang memenuhi pandangannya dengan barang haram, maka kelak Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memenuhinya dengan api neraka.

4. Perut

Seseorang yang takut kepada Allah tidak akan memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Ia tahu bahwa mengkonsumsi makanan yang haram merupakan dosa yang besar. Rasulullah pernah bersabda, bilamana satu suapan barang haram masuk ke perut anak Adam, maka setiap malaikat di bumi dan langit melaknati selama sesuap masih dalam perutnya. Bila dalam keadaan itu dia mati, maka ia masuk neraka jahanam.

Selain itu, makanan haram yang dikonsumsi juga akan menghambat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jadi seseorang yang takut kepada Allah tidak akan menggadaikan doanya hanya karena ingin menikmati makanan yang haram. Baik dari cara memperolehnya, maupun melanggar ketentuan yang telah Allah tetapkan.

5. Tangan

Tangan seseorang yang takut pada Allah tidak akan menyentuh apa yang diharamkan oleh Allah. Ia selalu menjaga agar tangannya senantiasa melakukan hal yang Allah sukai, dan menyentuh hal-hal yang dihalalkan baginya. Tangannya juga selalu dijaga agar selalu melakukan kebaikan yang Allah ridhai.

6. Kaki

Seseorang yang takut pada Allah akan selalu mengontrol kakinya untuk berjalan ke tempat-tempat yang disukai Allah. Ia akan lebih sering melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang bisa menambah ketaatan kepada Allah. Tidak akan ia izinkan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang bisa menuntunnya kepada maksiat.

7.  Ketaatan

Seseorang yang takut kepada Allah akan selalu menjaga sikapnya agar selalu taat kepada Allah. Apa yang ia lakukan itu adalah murni karena Allah dan ia tidak akan membiarkan hatinya diselipi oleh rasa riya dan munafik

0 Response to "7 Ciri Orang Yang Takut Kepada Allah"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak