Cara untuk Menghapus Dosa

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, keluarga, dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu setia dan Istiqomah.


Kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa-dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Ada juga perbuatan dosa yang kita sadari, dan tidak kita sadari. 

Ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan dosa maka kita harus bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah. 

Tapi kebanyakan dari manusia tidak sadar dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat ataupun mereka telah melupakan dengan dosa-dosanya sedangkan Allah tidak akan pernah lupa.

Hal inilah yang membuat kebanyakan manusia lalai, lalu mereka merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan dosa sehingga mereka tidak pernah memohon ampunan kepada Allah. 

Padahal manusia adalah tempatnya salah dan lupa, jadi memang sudah sewajarnya jika manusia berbuat dosa dan lupa. 

Oleh karena itu kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita sadari, maupun yang tidak kita sadari.

Tapi kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan dosa, terlebih lagi dosa yang membinasakan, Rasulullah bersabda : 

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan.” Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, “Apa saja, ya, Rasulullah?” Nabi menjawab, “Syirik (menyekutukan Allah dengan lainnya), membunuh jiwa (manusia) yang dilarang Allah selain dengan dasar yang dibenarkan (oleh agama), memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling mundur saat perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita terhormat. Mereka tidak tahu-menahu dan mereka wanita-wanita beriman.” (Muttafaq Alaih).

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita sebagai seorang muslim tidak boleh berkecil hati karena ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Ada beberapa cara untuk menghapus dosa-dosa kita.

Cara pertama dan yang paling ampuh adalah dengan bertaubat kepada Allah. Allah berfirman : 

“Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. Az Zumar: 53).

Cara yang kedua yaitu dengan bermunajat, memohon ampun (beristighfar) kepada Allah. Rasulullah bersabda : 

“Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah (beristighfar) dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka.” (HR. Muslim).

Cara ketiga adalah berbuat amal saleh, dengan melakukan perbuatan amal saleh, kita akan menimbun dosa-dosa kita dengan pahala-pahala kita, amal saleh juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirmah : 

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada baagian permulaaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk” (QS. Huud : 114).

 Cara keempat adalah dengan bersedekah, dengan bersedekah kita juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, Mengenai sedekah disebutkan dalam hadits : 

“Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, begitu pula shalat seseorang selepas tengah malam.” (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973).

Cara kelima adalah dengan membayar zakat, Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda, 

“Seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang membayar zakat hartanya ? Rasulullah menjawab, Barangsiapa membayar zakat hartanya maka keburukannya telah hilang darinya.” (HR. Ath-Thabrani).

Dan banyak lagi cara jalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Sahabat, jangan pernah lupa untuk memohon ampun kepada Allah, bersedekah dan membayar zakat untuk mengganti dosa-dosa kita dengan kebaikan. 

Dosa kecil merupakan batu kerikil yang menghalangi kita untuk melangkah ke surga & dosa besar seperti batu besar yang menutupi kita dari pintu surga. 

Api akan membakar semua benda yang ada didekatnya apabila tidak disiram air & bila api besar disirami dengan sedikit air maka sulit untuk padam, maka dari itu untuk memadamkannya membutuhkan air yang banyak.

Di bulan Ramadhan ini merupakan bulan  yang penuh dengan ampunan, sebagaimana sabda Rasulullah: 

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. 

0 Response to "Cara untuk Menghapus Dosa"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak