Syarat-Syarat Qanaah

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, keluarga, dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu setia dan Istiqomah hingga hari akhir.

Qanaah adalah sebaik-baiknya obat untuk menghindarkan manusia dari perasaan ragu dalam hidup, yakni berikhtiar dan percaya kepada takdir allah subhanahu wa ta'ala. 

Sehingga apapun bahaya yang datang tidak akan membuat seseorang merasa ragu atau syak, tidak berharap ketika laba, dan tidak khawatir ketika rugi. 

Qanaah adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Dengan sifat qanaah ini, hati akan selalu terjaga dari rasa benci serta mempercayai setiap rezeki manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Siapa yang tidak bersifat qanaah maka tidak percaya akan takdir Allah dan tidak bertawakal.

Adapun syarat-syarat agar kita bisa qanaah diantaranya:

1. Menerima dengan rela apa yang ada, tetapi bukan berarti tidak berikhtiar karena itu bukan yang dinamakan dengan qanaah melainkan suatu kemalasan dalam diri. Qanaah itu bukanlah qanaah ikhtiar melainkan qanaah hati.

2. Memohon kepada Allah tambahan yang pantas dan senantiasa berusaha, disamping kita berusaha maka memohonlah kepada Allah agar usaha yang kita lakukan mendapatkan ridhaNya.

3. Menerima dengan sabar akan ketentuan Allah, apabila kita tidak mendapatkan apa yang diusahakan maka berdoalah agar diberikan yang terbaik dariNya.

4. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala perkara dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wata'ala serta berserah diri sepenuhnya kepadaNya hanya untuk mendapatkan manfaat.

5. Tidak tertarik kepada dunia, tetapi bukan berarti manusia dilarang untuk berikhtiar di dunia.

Dalam hadist  Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda,” siapapun yang ingin menjadi pemilik, maka Allah Subhanahu wata'ala cukup baginya. 

Siapapun juga yang menginginkan ketenangan, maka al Qur‟an akan mencukupinya, dan siapapun yang menghendaki kekayaan, maka cukuplah dengan qanaah. 

Lalu barang siapa yang menginginkan sebuah nasihat maka cukuplah dengan kematian, dan siapapun yang merasa tidak cukup dengan keempat perkara tersebut, maka nerakalah yang akan mencukupinya.

Jika kita bisa memenuhi kelima syarat yang disebutkan diatas maka akan dihindarkan dari rasa ragu akan takdir Allah dan akan teguh dalam menjalankan kehidupan didunia. 

Tetapi tidak mudah untuk memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga diharuskan untuk menjalaninya secara sungguh-sungguh dan semata-mata karena Allah Subhanahu wata'ala.

Dan penyebab manusia selalu sulit qanaah adalah tidak memenuhi syarat dari qanaah tersebut salah satunya yang paling sering dilakukan oleh manusia yaitu terlalu fokusnya untuk mengejar kenikmatan dunia dan mereka melupakan kewajibannya untuk beribadah. 

Dan menganggap usaha yang dilakukan olehnya harus menerima hasil yang setimpal dengan usahanya.

Demikian kiranya Syarat-Syarat untuk Qanaah. semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. terima kasih atas kunjungannya.

0 Response to " Syarat-Syarat Qanaah"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak