Jenis-jenis Syirik Akbar

1. Apakah kita boleh beristighatsah (memohon keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan) kepada orang-orang yang sudah mati atau tidak hadir?

Jawab : Kita tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Allah ta’ala berfirman yang artinya,

“Dan sesembahan yang mereka seru selain Allah, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, dan mereka itulah yang diciptakan. Mereka itu mati dan tidak hidup dan mereka tidak mengetahui kapankah (para penyembah mereka) akan dibangkitkan.” (QS. An-Nahl: 21).

“(Ingatlah), ketika engkau beristighatsah kepada Rabb kalian lalu Dia mengabulkan permohonan kalian.” (QS. Al-Anfal: 9).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri, hanya dengan rahmatMu aku memohon keselamatan.” (Hasan riwayat At-Tirmidzi).

2. Apakah boleh isti’anah (meminta pertolongan) kepada selain Allah?

Jawab : Tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala yang artinya, “Hanya kepadaMu lah kami beribadah dan hanya kepadaMu lah kami meminta pertolongan.” (QS. Al-Fatihah: 5). 

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika engkau meminta, pintalah Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, pintalah pertolongan kepada Allah.” (Hasan shahih riwayat At-Tirmidzi).

3. Apakah boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup?

Jawab : Boleh pada perkara yang mereka mampu. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan.” (QS. Al-Maidah: 2). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

4. Apakah boleh bernazar untuk selain Allah?

Jawab : Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Berdasarkan firman Allah ta’ala yang artinya, “Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadaMu anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).” (QS. Ali ‘Imran: 35).

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia. Dan siapa saja yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadaNya.” (HR. Al-Bukhari).

5. Apakah boleh menyembelih untuk selain Allah?

Jawab : Tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala yang artinya, “Maka shalatlah kepada Rabbmu dan berkorbanlah.” (QS. Al-Kautsar: 2). ۡ artinya sembelihlah untuk Allah. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah.” (HR. Muslim).

6. Apa hukum sihir?

Jawab : Sihir termasuk kekufuran. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 102). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan: menyekutukan Allah, sihir, …” (HR. Muslim).

7. Apakah kita boleh membenarkan tukang ramal dan dukun tentang ilmu gaib?

Jawab : Kita tidak boleh membenarkan mereka berdasarkan firman Allah ta’ala yang artinya,

“Katakanlah, setiap yang ada di langit dan bumi tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.” (QS. An-Naml: 65). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad.” (Sahih riwayat Ahmad).

8. Apakah ada seseorang yang mengetahui hal yang gaib?

Jawab : Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib, kecuali rasul yang Allah beritahu. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Dia mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan hal yang gaib itu kepada seorang pun. Kecuali kepada rasul yang Dia ridhai.” (QS. Al-Jin: 26-27). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah.”

9. Apakah boleh kita memakai benang dan gelang untuk penyembuhan?

Jawab : Kita tidak boleh memakainya berdasarkan firman Allah ta’ala yang artinya, “Dan apabila Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia.” (QS. Al-An’am: 17). 

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sebenarnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Lemparkan ia dari dirimu karena sesungguhnya kalau engkau meninggal masih memakainya, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya.” (Sahih riwayat Al-Hakim, disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi).

10. Apakah kita boleh menggantungkan kalung jimat dari permata atau rumah kerang atau sejenisnya?

Jawab : Kita tidak boleh menggantungkannya sebagai penangkal ‘ain berdasarkan firman Allah ta’ala yang artinya, “Dan apabila Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia.” (QS. Al-An’am: 17). 

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa saja yang menggantungkan tamimah (jimat), maka sungguh ia telah berbuat syirik.” (Sahih riwayat Ahmad). Tamimah adalah kalung dari permata atau rumah kerang yang digantungkan untuk menangkal ‘ain.

11. Apa hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam?

Jawab : Mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam adalah kekufuran apabila ia membolehkannya atau meyakini kebaikannya. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Dan siapa saja yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan selama para pemimpin mereka (kaum muslimin) tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka.” (Hasan riwayat Ibnu Majah dan selain beliau).

12. Bagaimana cara kita menangkal pertanyaan setan, Siapakah yang menciptakan Allah?

Jawab : Jika setan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang dari kalian, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Fushshilat: 36). 

Dan Rasul telah mengajarkan kepada kita untuk menangkal tipu daya setan dengan cara kita katakan:

“Aku beriman kepada Allah dan RasulNya. Allah Maha Esa. Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”

Lalu hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak tiga kali, berlindung kepada Allah dari setan, dan berhenti. Maka sesungguhnya cara yang demikian itu dapat menepisnya. (Ini adalah ringkasan hadits-hadits sahih yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud).

13. Apa bahaya dari syirik akbar?

Jawab : Syirik akbar menyebabkan kekal di dalam neraka. Allah ta’ala berfirman yang artinya,

“Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga baginya dan tempat dia adalah neraka dan tidak ada seorang penolongpun bagi orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 72). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa saja berjumpa Allah dalam keadaan menyekutukanNya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka.” (HR. Muslim no. 93).

14. Apakah amalan yang disertai kesyirikan dapat bermanfaat?

Jawab : Amalan yang disertai kesyirikan tidak bermanfaat. Berdasarkan firman Allah ta’ala yang artinya, “Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am: 88). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah ta’ala berfirman: Aku Zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang ia menjadikan selain Aku sebagai sekutu denganKu dalam amalan tersebut, Aku tinggalkan ia bersama sekutunya.” (HR. Muslim no. 2985).

0 Response to "Jenis-jenis Syirik Akbar"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak